Cymraeg
Golwg cyflym
Calon Teulu Pren
Calon Teulu Pren
Calon Teulu Pren
Golwg cyflym
£12.99
Teitl
pine
beech
oak
Teitl
Gweld y manylion llawn
Disgrifiad
Cyflwyno

Mae'r calonnau pren trwchus hyn wedi'u cerfio gyda 'Teulu' ar draws y blaen. Mae'r calonnau wedi'u staenio a'u hoeli i ddarparu gorffeniad llyfn o ansawdd. Credwn fod staenio ac olew y pren yn gwella grawn a harddwch naturiol y pren. Gan fod y calonnau wedi eu gwneud o bren naturiol ni fydd dwy galon byth yn union yr un fath, gan roi gwreiddioldeb i bob darn. Bydd pren naturiol yn arddangos clymau, marciau naturiol a grawn sy'n ychwanegu at harddwch unigol y galon. Mae'r calonnau hyn yn edrych yn wych yn hongian mewn unrhyw ystafell a byddant yn ategu unrhyw gartref teuluol.

Ydych chi wedi gweld ein hystod o

Anrhegion priodas